Dobrý den, milovníci prken, co neznamenají jen jediný svět!
Zdraví vás mladý divadelní soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi a přeje vám příjemné chvíle listování našimi stránkami. A najdete-li někdy cestu i na naše představení, tak i dobrou zábavu!
Divadelní tábory a soustředění

Napsali jste nám. Škola v Maršovicích vyučovala divadlo.

Z prázdninově opuštěné budovy maršovické základní školy se ozývala hudba, třeskot mečů, smích, potlesk. Ředitelství školy zde společně s ochotnickým Malým divadlem z Kolína a profesionálním Malým divadlem z Českých Budějovic pořádalo divadelní tábor. Děti od druhé do osmé třídy se seznamovaly se základními divadelními technikami, učily se správné mluvě i pohybu na jevišti. Vyráběly loutky a pracovaly s oživlými předměty. Kutnohorská skupina historického šermu Tertium non datur zasvětila mladé divadelníky do tajů scénického souboje. Ředitelka českobudějovického Malého divadla Ivana Přibylová povyprávěla o divadelních profesích a jejich provázanosti. Lektoři Vladimír Břicháč a Miroslav Kocmich secvičili s dětmi pásmo hereckých etud. To, doplněné o pohybovou variaci na motivy televizní Arabely a Vinnetoua, pod názvem Hrajeme si na TV, děti s úspěchem předvedly maršovickému publiku. 

Bohumil Ježek, Benešovsko, 5. 9. 1997.

 

Ve volném čase do ráje a zpět

     Divadlo je koníček, který rozvíjí nejen fantazii, ale i schopnost spolupracovat s kolektivem a vystupovat na veřejnosti. To si opět ověřila necelá dvacítka dětí z Kouřimi a Maršovic, která si na Benešovsko přijela během třídenního soustředění „pořádně divadelně zařádit“. Patrová budova maršovické školy se tak stala na chvíli divadelním rájem, který rychle zabydleli veselí Adamové a rozesmáté Evy. K úplnosti nesměli chybět ani „stvořitelé“ v podobě herců Malého divadla a Zornice a nezbytná jablka v jídelníčku.  

Martin Drahovzal, Kolínský deník, 10. 11. 1999.

 

Zrození civilizace bylo ústředním tématem divadelního soustředění
Divadlo/ Děti ze souboru Mrsťa Prsťa z Kouřimi a Zornička z Maršovice se po třech měsících opět sešly ke společné práci. Vedle improvizací jí byla i dvě sehraná představení

            Maršovice – Své první divadelní soustřední prožily společně děti z kouřimského divadla Mrsťa Prsťa a maršovické Zorničky v domáckém prostředí zdejší školy. Náplní třídenního setkání obou souborů bylo nejen sehrání jejich společné inscenace Noc na Karlštejně vzniklé na letním divadelním táboře, ale také další rozvíjení divadelních dovedností a vzájemné „profesní“ sbližování.
            Inscenace, která na ose známého příběhu ukazuje, jak se dělá divadlo, byla představena hned dvakrát – dopoledne pro dětské publikum a týž den večer pro dospělé. Většinu doby soustřední však děti strávily kombinatorickými, dramatickými a improvizačními hrami, které byly směřovány k ústřednímu tématu, jímž bylo tvoření civilizace. „Velice působivé bylo ztvárnění vývoje a zániku lidské civilizace, které vzniklo na podkladě hudební skladby,“ řekla členka pedagogického doprovodu Hana Marešová z Malého divadla Kolín.
            Výsledky třídenní práce si pak jednotlivé pracovní skupiny předvedly při závěrečném večeru, který byl završen taneční přehlídkou ve stylu televizních show „Tanec s úsměvem a s Harweyem“. Zde se prokázaly nejen pohybové dispozice jednotlivých aktérů, ale i jejich smysl pro humor a ironickou zkratku.
            „Bylo to moc fajn a doufám, že pro nás naši páni učitelé z Kouřimi i Maršovic připraví zase podobný víkend plný divadla,“ hodnotila akci Kouřimačka Eva Hovorková.
            „Chtěli jsme, aby děti, které v létě navázaly vzájemnou spolupráci, v ní pokračovaly. Proto jsme my přijeli v září do Kouřimi a Kouřimáci dnes do Maršovic. Opět si ze společné práce odnášíme nápady, které se budou v obou souborech dále rozvíjet,“ dodal Bohumil Ježek, režisér DS Zornice, který společně se členy Malého divadla soustřední organizoval. Kouřimský Mrsťa Prsťa bude ve svém obsazení hrát Noc na Karlštejně 29. listopadu pro školy v sále DDM Kolín. 

Martin Drahovzal, Kolínský deník, listopad 1999.

 

Maršovické divadelní léto si převzal pod záštitu samotný Shakespeare
Kultura / Děti z kouřimského souboru Mrsťa Prsťa jedou na letní tábor již počtvrté. Letos je pro ně připravena opravdová klasika

            Kouřim – Dnes v podvečer odjíždí na letní divadelní tábor do Maršovic na Benešovsku jedenáct dětí ze souboru Mrsťa Prsťa působícího řadu let na zdejší základní umělecké škole.
            Tábor, který se koná letos už počtvrté, vzniká ve spolupráci herců Malého divadla Kolín a Zornice z Maršovic. „Na letošek jsme připravili téma inspirované dobou a dílem Willima Shakespeara. Je to nejen proto, že Kouřimáci mají díky svému Romeovi a Julii s klasikou své zkušenosti, ale většina dětí, které se letos tábora účastní, už dorazila do věku, kdy se od pohádek přechází k dopělým tématům,“ řekl Bohumil Ježek, ředitel maršovické školy, kde tábor nalezl ubytovací a stravovací zázemí.
            „Už se na tábor těšíme od jara, kdy jsme se dozvěděli, že se opět uskuteční. Je tam spousta legrace a navíc se ještě vždycky naučíme něco nového. Na konci týdne pak hrajeme pro maršovické publikum představení, které se vymyslí a nazkouší během našeho pohybu,“ vysvětluje jedna z účastnic Jarka Vendlová.
            Během deseti srpnových dní se ovšem děti nebudou věnovat jenom divadlu, ale jsou pro ně také připraveny tradiční letní táborové hry, koupání či výlety.

Martin Drahovzal, Kolínský deník, červenec 2000.

 

Herold Fikťa 2003 aneb Divadelní tábor po sedmé

            Bývá už letitou (přesněji sedmiletou) tradicí, že mladí divadelníci ze souboru Mrsťa Prsťa při Základní umělecké škole v Kouřimi jezdí pravidelně o prázdninách do školy v Maršovicích na Benešovsku, aby tu strávili deset dní svého letního volna trvalou divadelní prací spojenou s dobrou zábavou lehkonohých můz.
            Ani letos jsme nevynechali možnost naučit se něco nového, co dokáže překvapit ostatní i nás samotné. Tábor připravujeme my „dospělí“ ve spolupráci s maršovickým sdružením Zornice, jehož režisér a bývalý ředitel místní základky Bohumil Ježek s manželkou Luckou se starají o dobré zázemí pro naše divadelnění. Bydleli jsme proto opět ve zdejší škole, kde jsme se i stravovali a pracovali od rána do večera na etudách a vzdělávali se v teatrologii. Tu jsme přednášeli společně s manželi Ježkovými i frekventantkami oboru Dramatická výchova na UK Míšou Hlavatou a Ivou Uhlíkovovu.
            Tématem výuky bylo seznámení s „jinými divadly“, a to jak orientálními, tak zcela fiktivními. Naším vzorem je totiž uznávaný génius teatrologie Herold Fikťa, jehož převratné myšlenky jsme tak dlouho rozvíjeli, až se rozvinuly do nečekané podoby společného zvěrečného představení.
            Na táboře jsme během desítek etud objevili, jaké úžasné možnosti skýtá stínové divadlo, jak „úžasné“ hry vznikly v nedávných pionýrských dobách a jak staří Řekové dokázali vyvolat u některých herců pěkné trauma. Aby se nám ale obličeje nestáhly do věčné divadelní masky, trávili jsme oddechový čas sporty vodními i suchozemskými a nespolečenské večery hrami veskrz společenskými. A protože zmiňovaný Herold Fikťa byl velký mystifikátor, setkávali jsme se stále s nekonečnou řadou nepravděpodobností, které vrcholily fiktivné prohlídkou pražského Vyšehradu, uskutečněnou v centru Benešova. Náš obdiv Slavínu byl ten den neuvěřitelný, nechápající obličeje Benešovských skutečné.
            Z Maršovic jsme si letos opět odváželi spoustu veselých i dramatických zážitků, ale také jednu velkou chuť do další společné práce během roku. A to je pro nás nějvětší dárek.
            Tábor skončil a my už se teď těšíme na ten příští, kulatě osmý.

            P.S. 1: Přestože letošní závěrečné představení už nebudeme hrát, rozhodli jsme se pozvat naše maršovické kamarády, kteří mají svoje divadlo nazvané Zornička, do Kouřimi s jejich zajímavým projektem afrických příběhů. Naopak jsme příští týden pozvaní do Maršovic my, abychom dospělému publiku zahráli naše dvojpředstavení Romea a Julie a westernové La Platy. Oboje představení jsme stačili zahrát poslední prázdninovou sobotu na Plaňanském zvonění, kde při vyprodaném Romeovi praskal zdejší kostel v románských švech.
            Vy, kteří jste ještě neviděli naši novou komedii Panika. Panika? Panika! Aneb jak vyloupit naši banku, nebo se vám líbila tak, že si ji můžete  dát znovu, jste zváni na pátek 19 září éd 20.00 hodin do kouřimského kinosálu, kde ji v první repríze uvádíme na zahájení posvícení.
            P.S. 2: A naši mladí kolegové z dramatického oboru zdejší „zušky“ vás zvou na svou premiéru pohádkové komedie Tři veteráni, která v neděli 21. září od 15.00 kouřimské posvícení naipak ukončí. Tak neváhejte a přijďte se podívat.

Martin Drahovzal, Kouřimský zpravodaj, září 2003.

               MRSŤA PRSŤA Kouřim, e-mail: mrsta.prsta@gmail.com